THỦ TỤC CHO VAY MUA XE Ô TÔ TRẢ GÓP NĂM 2021 | LÃI SUẤT CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG 2021

KHÁCH HÀNG CÔNG TY HOẶC DOANH NGHIỆP:


» Các hồ sơ cần chuẩn bị

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh 

2. Hợp đồng mua xe (ký kết giữa Hyundai Trường Chinh (HTC) và khách hàng)

3. Báo cáo tài chính nộp thuế năm gần nhất.

4. Điều lệ Công ty

5. Đơn vay (mẫu Ngân hàng).

» Chi tiết khoản vay

1. Hỗ trợ vay tối đa 85% - 90% giá trị hóa đơn.

2. Thời gian tối đa 84 tháng.

3. Lãi suất: Tính vào thời điểm giải ngân và theo lãi suất của Ngân hàng nhà nước quy định.

4. Thời gian thẩm định: Trong vòng 24 giờ sau khi nhận đầy đủ hồ sơ vay.

TRƯỜNG HỢP MUA XE QUA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

1. Các hồ sơ cần chuẩn bị

2. Đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế

3. Hợp đồng mua xe

4. Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…) (Bản chính hoặc sao y)

5. Danh mục tài sản cố định (nguyên giá, giá trị còn lại) (Bản chính hoặc Sao y).

6. Chi tiết các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho (Bản chính hoặc sao y)

7. Danh mục các khách hàng lớn của doanh nghiệp (Bản chính)

8. Một số hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu vào-đầu ra của doanh nghiệp (Bản chính hoặc Sao y).

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:


» Quy trình mua xe trả góp

1. Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng.

2. Nhân viên tín dụng thẩm định hồ sơ vay vốn.

3. Sau khi có giấy tài trợ tín dụng và bộ hồ sơ xe.

4. Khách hàng tiến hành tới đại lý Hyundai Trường Chinh đóng tiền (tiền đối ứng) và tiến hành thủ tục làm đăng ký xe.

5. Khi có biển số xe và có giấy hẹn lấy đăng ký xe, khách hàng tới Ngân hàng ký hợp đồng tín dụng và nhận nợ với ngân hàng

6. Khi Ngân hàng chuyển tiền vay ôtô của khách hàng (Số tiền còn lại của Hợp đồng) vào tài khoản của Hyundai Trường Chinh, khách hàng mang theo CMTND và làm thủ tục nhận xe.

» Chi tiết khoản vay

1. Mức tài trợ thông thường 85% giá trị hóa đơn mua xe.

2. Thời gian vay tối đa 96 tháng.

3. Lãi suất: Tính vào thời điểm giải ngân và theo lãi suất của Ngân hàng nhà nước quy định.

4. Thời gian thẩm định nhanh chóng chỉ 30 phút có kết quả

» Cá nhân mua xe - Hồ sơ cần chuẩn bị

1. Bản sao hộ khẩu

2. Bản sao CMND (cả hai vợ chồng nếu đã kết hôn).

3. Giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn.

4. Hợp đồng mua xe

5. Đặc biệt:

- Khách hàng không cần chứng minh thu nhập, hồ sơ tài chính yếu 

- Không mua bảo hiểm nhân thọ 

- Hỗ trợ khách hàng nợ xấu, nợ nhóm, trả chậm

6. Đơn vay (theo mẫu của Ngân hàng ).